Một sự kiện cho dù là sự kiện hội thảo hay buổi hội nghị khách hàng diễn ra không thể vắng bóng sự có mặt của đơn vị Quay phim sự kiện và chụp ảnh chụp sự kiện.

Tất cả các sự kiện diễn ra đều cực kì quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Là nơi Doanh Nghiệp có thể chứng minh được sự chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng. Những tư liệu từ phim sự kiện và ảnh sự kiện chính là “chất liệu” để bạn có thể truyền thông phía sau sự kiện của doanh nghiệp bạn.